Start > Stöd oss > Epilepsifonden

Stöd forskningen

Gåvor och testamenten är mycket betydelsefulla för Epilepsifondens utveckling.

Donation vid högtid eller begravning

Det är allt vanligare att personer önskar sig en en donation vid dop, examen, bröllop, födelsedagar eller att vid begravningar önska en donation istället för blommor. Se nedan om du vill ha ett minnesblad.

Testamente

Du kan även tänka på Epilepsifonden i ett testamente. Om du vill få mer information om att skriva testamente till förmån för epilepsiforskningen, är du välkommen att kontakta förbundet. 

Minnesblad

Vi kan sända ett minnesblad till en begravning eller högtidsdag med en hälsning från dig. Att tänka på:

1. Var ute i god tid. Du kan göra en inbetalning på bankgiro: 5796-5444, eller swish: 123 642 94 01. Med bankgiro kan det ta upp till tre dagar för oss att se detta. Sedan måste du räkna med minst fyra vardagar för administration och postbefordran av minnesblad. Vid storhelg och sommartid tar administrationen längre tid. 

2. Sänd ett mejl till oss info@epilepsi.se om att du vill ha ett minneskort och ange nedanstående uppgifter:

  • vem gåvan avser
  • ett meddelande vad som ska stå på minneskortet
  • adress till begravningsbyrå och datum för begravning eller annan adress som minneskortet ska sändas till
  • ditt namn

3. Ange på inbetalningen 

  • vem gåvan avser
  • ditt namn

Även små bidrag kan göra stor nytta!

Ditt bidrag – litet eller stort – är lika betydelsefullt och välkommet!

Kontakta förbundet på:

telefon: 08-669  41 06
e-post: info@epilepsi.se

Skänk en gåva till Epilepsifonden

Bankgiro: 5796 - 5444 
Swish: 123 642 94 01

Utdelning av medel från Epilepsifonden

Att stimulera forskning om epilepsi är en av många angelägna frågor för Svenska Epilepsiförbundet. I samband med förbundets 40-årsjubileum 1994 bildades Epilepsifonden med syfte att långsiktigt bygga upp en fond för epilepsiforskning, med företräde för forskning rörande barn. Epilepsifonden vill främja och påskynda den vetenskapliga forskningen om epilepsi för att bl a hitta en bättre skräddarsydd behandling efter individens behov.

Emma, 8 år, har både stora och små anfall, ibland flera varje dag.
– De stora anfallen har blivit färre, men oron finns alltid där, säger mamma Ingrid. Det är också besvärligt i skolan eftersom Emma behöver extra stöd när hon ska lära sig saker. Hon behöver ta det lite lugnt, men det finns tyvärr inte alltid möjlighet till det i skolan. Jag är orolig för framtiden och för hur det ska gå för henne i arbetslivet.

Epilepsi är ett mångfacetterat och komplicerat område som omfattar såväl medicinska som psykosociala konsekvenser. Angreppspunkterna inom forskningen är således många och innefattar grundläggande kunskapsbyggnad såväl som mer praktiskt inriktade kliniska undersökningar. Utvecklingen inom läkemedelsområdet har de senare åren forcerats avsevärt och ett antal nya epilepsiläkemedel har marknadsförts. Läkemedelsforskning är både tids- och resurskrävande. Epilepsifonden riktar sig därför inte till läkemedelsutveckling – det är en uppgift för läkemedelsföretagen. Däremot är fonden öppen för annan forskning som gynnar utvecklingen inom epilepsiområdet.
Epilepsifonden är beroende av gåvor för att växa och för att utdelningen till angelägen epilepsiforskning skall öka. Din hjälp är av stor betydelse för fondens framtida utdelning.

Epilepsifondens styrelse utses av styrelsen i Epilepsiförbundet och administreras av förbundets kansli.

Ett läkarråd från Svenska Epilepsisällskapet behandlar ansökningar om forskningsanslag och ger rekommendation för fondstyrelsens beslut. Epilepsifonden är en ideell stiftelse och inga styrelsearvoden utbetalas.

2020 utlyses medel 

Stiftelsen Epilepsifondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Under 2020 utlyser fonden medel för forskningsprojekt. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige.

Fonden har ett läkarråd som behandlar ansökningarna om forskningsbidrag och lämnar förslag till mottagare av medlen till fondens styrelse. Bidrag lämnas med villkor att mottagaren lämnar redovisning till styrelsen för bidragets användning.

Ansökan 2020

Ladda ner ansökningsblankett (pdf) . Var god notera att blanketten inte kan fyllas i digitalt, men laddas ned.

Ladda ner ansökningsblankett (word). Blanketten kan fyllas i och sänds sedan in.

Sista ansökningsdag är 15 september 2020.