Start > Om oss > Guldljuspriset

Guldljuspriset

Många av dem som initierar och utför insatser till nytta och glädje för personer med epilepsi blir sällan eller aldrig uppmärksammade. Mot bakgrund av detta instiftade, Svenska Epilepsiförbundet 2003 på initiativ av dåvarande förbundsordföranden Chatrine Pålsson Ahlgren, Guldljuspriset.

Priset vill uppmärksamma en eller flera personer som:

  • med ett personligt engagemang, ideellt eller yrkesmässigt, utfört något utöver det vanliga inom epilepsiområdet
  • är bosatta i Sverige
  • kan tjäna som förebilder för personer med epilepsi, deras närstående och personer som verkar inom epilepsiområdet

Guldljusrådet

Guldljusrådet utser pristagare. Guldljusrådets beslut kan ej överklagas.

Priset

Mottagaren erhåller ett diplom samt en prissumma om tretusen kronor i samband med en högtidlig lunch i riksdagshuset under hösten.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet, enskilda som föreningar, har rätt att nominera kandidater till Guldljuspriset.

Nominering senast 1 september varje år!

Nominering görs på särskild blankett som kan rekvireras från förbundskansliet (08-669 41 06).

Alla pristagare:

2005 – Lars-Erik Ekblom, förbundets grundare, Lund

”Lars-Erik Ekblom tilldelas 2004 års Guldljuspris för sitt livslånga, outtröttliga och hängivna ideella engagemang för personer med epilepsi samt för sina pionjärinsatser som en av grundarna av den svenska epilepsirörelsen och Svenska Epilepsiförbundet”

2004 – Sara Forsberg, student, Stockholm

”Sara Forsberg tilldelas Guldljuspriset 2004 för att hon under svåra omständigheter och med många oegennyttiga uppoffringar under sin uppväxt på ett enastående sätt stött och hjälpt sin mor som har epilepsi”