Start > Om oss > Guldljuspriset

Guldljuspriset

Många av dem som initierar och utför insatser till nytta och glädje för personer med epilepsi blir sällan eller aldrig uppmärksammade. Mot bakgrund av detta instiftade, Svenska Epilepsiförbundet 2003 på initiativ av dåvarande förbundsordföranden Chatrine Pålsson Ahlgren, Guldljuspriset.

Priset vill uppmärksamma en eller flera personer som:

  • med ett personligt engagemang, ideellt eller yrkesmässigt, utfört något utöver det vanliga inom epilepsiområdet
  • är bosatta i Sverige
  • kan vara förebilder för personer med epilepsi, deras närstående och personer som verkar inom epilepsiområdet

Guldljusrådet

Guldljusrådet utser pristagare. Guldljusrådets beslut kan ej överklagas.

Priset

Mottagaren erhåller ett diplom samt en prissumma om tretusen kronor i samband med en högtidlig lunch i riksdagshuset under hösten.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet, enskilda som föreningar, har rätt att nominera kandidater till Guldljuspriset.

Nominering senast 1 september varje år!

Nominering görs på särskild blankett som kan rekvireras från förbundskansliet (08-629 41 06).

Alla pristagare:

Grattis Anita Levin – 2016 års Guldljuspristagare!

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2016 har tilldelats Anita Levin från Hässelholm för “för sin genuina omtanke och lojalitet i epilepsiverksamheten och som inspirationskälla och stöd för medlemmarna”. Utdelningen, den fjortonde i ordningen, ägde rum i...

2015 – Sven Pålhagen

Guldljuspris 2015 tilldelades neurolog Sven Pålhagen för att "han envetet stått på patientens sida och genom idoga insatser verkat för mer resurser för en jämlik epilepsivård över hela landet". Birgitta Dahl betonade Sven Pålhagens roll både som pionjär, veteran,...

2014 – Kee Ahnström

- Guldljuspriset tilldelas Kee Ahnström för hans på en gång modiga och tålmodiga sätt att utmana de gränser i tillvaron sjukdomen sätter och samla många till konstruktiva insatser mot sjukdomen, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset. Guldljusrådets...

2013 – Lennart Persson

- Vi delar ut Guldljuspriset till Lennart Persson för hans lysande insatser som läkare och verksamhetschef inom epilepsivården, alltid med patienten i centrum, och för hans mångåriga verksamhet i Epilepsiföreningen i Göteborg, där han gjort stora praktiska insatser,...

2012 – Anna Eksell

Anna Eksell har med häpnadsväckande kraft, mod, insikt och stor personlig erfarenhet av epilepsi under många år varit en utomordentligt viktig och modern förebild främst för unga med epilepsi, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av 2012 års Guldljuspris....

2011 – Torbjörn Tomson

Neurolog Torbjörn Tomson tilldelades årets Guldljuspris för sitt omfattande och värdefulla engemang inom epilepsiområdet. Guldljusprisrådet gav följande motivering: "Torbjörn Tomson har med sitt livslånga hängivna kliniska och vetenskapliga engagemang, såväl...

2010 – Gulli Johansson

”Gulli Johansson har på ett generöst och öppet sätt delat med sig av sina upplevelser av felbehandling av epilepsi. Trots sitt långvariga personliga lidande har Gulli haft kraft och mod att öppet berätta i syfte att inte fler ska drabbas”

2009 – Britta Blomqvist och epilepsihunden Atlas

"Epilepsihunden Atlas och matte Britta Blomqvist tilldelas 2009 års Guldljuspris för att de tillsammans visat en alternativ väg till större trygghet och säkerhet för personer med epilepsi. Genom att använda hunden i människans tjänst på detta sätt ökar möjligheten för...

2007 – Gerd Ekstedt, epilepsisköterska, Göteborg

”Gerd Ekstedt har i sin mångåriga och engagerade kamp ingjutit levnadsmod och hopp till personer med epilepsi och varit en stor inspirationskälla för såväl sjukvårdspersonal samt föreningsfunktionärer”