Start > Nyheter

Nyheter

Nu går startskottet för kampanjen #respektförrättigheter!

Idag startar kampanjen #respektförrättigheter och en ny webbplats med samma namn lanseras. ”Respekt för rättigheter?” är en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. Rapporten innehåller skarp kritik och över 130 konstruktiva förslag till...

Nytt centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård invigs

– Med centret samlar vi vår kompetens och gör det lättare för patienter och andra vårdgivare både i Sverige och i Europa att ta del av vår expertis. Under hösten hoppas vi att fler patienter med svårbehandlad epilepsi från hela landet kan få vård hos oss. – Vi är...

Rekreationsläger 18-20 september

Svenska Epilepsiförbundet, i samarbete med Valjevikens Folkhögskola i Sölvesborg, bjuder in förbundets medlemmar till ett rekreationsläger den 18–20 september 2020. Lägret välkomnar dig som är vuxen med en epilepsidiagnos och anhöriga. Temat för helgen - att leva med...

Värva en vän!

Vi har idag många medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet men behöver din hjälp för att växa ytterligare. Värva en vän, kollega eller klasskompis för att vinna lotter och andra fina priser! Medlemmarna är vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. För att få ännu...

Nominering till Guldljuspriset 2020

Många som initierar och utför insatser till nytta och glädje för personer med epilepsi blir sällan eller aldrig uppmärksammade. Därför instiftades Guldljuspriset och nu är det dags att nominera årets pristagare. OBS! att sista dag för anmälan är den 1 september! Läs...

Epilepsia nr 2

I årets andra nummer kan du bland annat läsa om hur covid-19 har påverkat Epilepsiförbundet och dess medlemmar, hur kemogenitik kan vara en möjlig lindring vid svår epilepsi och hur samsjuklighet hos barn påverkar epilepsiprognosen. Som medlem i Svenska...

Nytt nummer av tidningen Epilepsia

I årets första nummer möter du bland annat Emma Örtlund från Glada Hudik, och kan läsa om forskning som visar att träning minskar risken att utveckla epilepsi. Som medlem i Svenska Epilepsiförbundet får du vår tidning fyra gånger om året. Du kan också prenumerera på...

Epilepsifonden utlyser medel för forskning om epilepsi

Stiftelsen Epilepsifondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Under 2020 utlyser fonden medel för forskningsprojekt. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska...

Epilepsi och Covid -19

Just nu finns det många frågor i allmänhet i samhället om virussjukdomen Covid -19 och vi får frågor från våra medlemmar om hur den påverkar personer med epilepsi. Först och främst är det viktigt att vi alla följer informationen och rekommendationerna från...

Medlemsservice från förbundskansliet vecka 12 och framåt

Vecka 12 och framåt kommer förbundskansliet arbeta hemifrån p.g.a. läget i samhället med Coronaviruset (COVID-19). Det innebär något lägre service för våra medlemmar. Förbundets anställda arbetar hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Detta framförallt för att...

Arkiv