Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län

Besök gärna vår hemsida www.epilepsi-ac.se där du kan läsa mer om föreningarnas verksamhet. Föreningen arbetar med kontaktombud runt om i länet, för att nå ut till så många medlemmar som möjligt. 

Vill du kontakta någon i styrelsen?

Skriv namnet på den du söker i ämnesraden, när du skickar e-post till: styrelsen@epilepsi-ac.se

Ordförande, Kent Bäckrud
070-849 38 21

Kontaktombud Umeå, Sandra Sjömark
070-222 18 00

Kontaktombud Skellefteå, Åke Lindqvist
070-353 55 74

Ungdomsrepresentant, Marcus Lenndin