Välkommen till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Besök vår egen hemsida: www.epistockholm.se där vi berättar om vår omfattande verksamhet för personer med epilepsi och deras anhöriga.

Kansli: S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm

Telefon: 08 – 650 81 50
E-post: info@epistockholm.se

Berit Magaard, ordförande
Mobil: 070-990 24 66
E-post: berit.magaard@gmail.com

Ragnar Helin, ordförande
Mobil: 0736-12 16 50
E-post: ragnar.helin@gmail.com