Välkommen till Epilepsiföreningen i Lund med omnejd

Vi är en liten förening med ca 60 medlemmar. Vi bedriver studiecirklar i egen regi och anordnar gemensamma aktiviteter för våra medlemmar. Det kan vara allt från att hoppa i studsmatta till föreläsningar och fika.

Föreningen fäster stor vikt vid att ordna aktiviteter för barn och barnfamiljer. Vi ordnar även aktiviteter tillsammans med Epilepsiföreningen i Malmö och Norra Skåne. Vi har samarbete med Epilepsicentrum här i Lund som kan informera om senaste rön om epilepsiforskning.

Vi satsar mycket på den sociala samvaron, eftersom vi upptäckt att våra medlemmar har behov av att prata med andra om gemensamma problem och lösningar. Man är inte ensam. Tillsammans är vi starka, eller för att citera lundaföreningens första ordförande, tillika grundaren av Svenska Epilepsiförbundet;
”Men vad vi gör beror ju också på vad medlemmarna vill att vi skall göra. Vill de sitta hemma vid datorn eller teven får de naturligtvis det. Men jag måste säga att man får ut mer av livet genom att delta i våra verksamheter, där man träffar andra med eller utan epilepsi.”  Lars-Erik Ekblom f.d. ordförande

 

Föreningen nås enklast via e-post;
epilepsiilund@hotmail.com
Telefon: 0768-38 88 76