Välkommen till Epilepsiföreningen i Östergötlands län

Vi är en länsförening hälsar dig välkommen till oss och våra lokala föreningar som finns i Norrköping och Linköping.

Vi verkar över hela länet med målsättningen att personer med epilepsi ska ha en god livskvalitet och en god epilepsivård. Vi arbetar mycket med information för att motverka fördomar och öka förståelsen för hur det är att leva med epileptiska anfall, i skolan och på arbetet.

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Telefon: 013-14 58 98

E-post: epilepsi.ostergotland@fontanen.org