Välkommen till Örebro läns Epilepsiförening

Efter en tid av vila tänker vi nu dra igång verksamhet igen. Du får gärna vara med! Eller kanske har du frågor? Kontakta oss gärna.

Merima Pihl

Kumla, 0702-685292
Epost: merimapihl@hotmail.com

Zoe Danielsson

Örebro, 0738-140074
Epost: zoesio@hotmail.com

Anders Nyrvik

Kumla, 0730-235635