Välkommen till Epilepsiföreningen i Kalmar

Vår förening bildades 1983 och arbetar inom en rad olika verksamhetsområden som berör personer med epilepsi.

Arne Hertzberg, ordförande
Tre Vänners väg 42, 393 59 Kalmar

Mobil: 070-653 02 01
E-post: arne@hertzberg.se