Välkommen till Epilepsiföreningen Värmland

Vi har startat en epilepsiförening i Värmland för att arbeta för ännu bättre epilepsivård, för mer information till skolor, politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare om hur vardagen kan påverkas när man får epilepsi. Och att man med rätt stöd och förståelse kan få balans i tillvaron och ett gott liv.

Vi vill vara en mötesplats för personer med epilepsi och anhöriga, där man kan umgås, utvecklas, diskutera erfarenheter och känna gemenskap.

Låt oss få ta del av dina synpunkter och idéer!

Bli gärna medlem och stöd verksamheten eller ännu bättre, hjälp oss med din erfarenhet!

Vill du veta mer? Ring föreningskonsulent Kent Bäckrud, 0708-49 38 21 eller mejla honom: kent.backrud@epilepsi.se

Föreningens plusgiro är 659002-0.