Grattis Anita Levin – 2016 års Guldljuspristagare!

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2016 har tilldelats Anita Levin från Hässelholm för “för sin genuina omtanke och lojalitet i epilepsiverksamheten och som inspirationskälla och stöd för medlemmarna”. Utdelningen, den fjortonde i ordningen, ägde rum i...

2015 – Sven Pålhagen

Guldljuspris 2015 tilldelades neurolog Sven Pålhagen för att ”han envetet stått på patientens sida och genom idoga insatser verkat för mer resurser för en jämlik epilepsivård över hela landet”. Birgitta Dahl betonade Sven Pålhagens roll både som pionjär,...

2014 – Kee Ahnström

– Guldljuspriset tilldelas Kee Ahnström för hans på en gång modiga och tålmodiga sätt att utmana de gränser i tillvaron sjukdomen sätter och samla många till konstruktiva insatser mot sjukdomen, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset....

2013 – Lennart Persson

– Vi delar ut Guldljuspriset till Lennart Persson för hans lysande insatser som läkare och verksamhetschef inom epilepsivården, alltid med patienten i centrum, och för hans mångåriga verksamhet i Epilepsiföreningen i Göteborg, där han gjort stora praktiska...

2012 – Anna Eksell

Anna Eksell har med häpnadsväckande kraft, mod, insikt och stor personlig erfarenhet av epilepsi under många år varit en utomordentligt viktig och modern förebild främst för unga med epilepsi, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av 2012 års Guldljuspris....

2011 – Torbjörn Tomson

Neurolog Torbjörn Tomson tilldelades årets Guldljuspris för sitt omfattande och värdefulla engemang inom epilepsiområdet. Guldljusprisrådet gav följande motivering: ”Torbjörn Tomson har med sitt livslånga hängivna kliniska och vetenskapliga engagemang, såväl...