Ung med epilepsi

iStock_000006234405Small-2.jpg

Förbundets ungdomssektion erbjuder stöd och råd till ungdomar. Vi arbetar bl a med identitets-stärkande och kontaktskapande aktiviteter. Vi anordnar läger och träffar där unga med epilepsi kan tänja de egna gränserna och utvecklas bortom epilepsins tidigare hinder. Varje sommar anordnar vi ett läger i Sötåsen för unga i åldern 13-18 år med svår epilepsi. Där umgås vi och har kul tillsammans genom många aktiviteter både inomhus och utomhus, däribland disco, femkamp med laserdoome, bad, brännboll och mycket annat.

Här kan du läsa om sommarens fantastiska ungdomsläger!

Ungdomssektionens uppgift är att utgöra ett stöd för unga med epilepsi och deras anhöriga samt att verka för deras intressefrågor. Ungdomssektionen strävar efter att sprida information om epilepsi så att kunskapen och förståelsen blir större.

Vi arbetar också med uppsökande verksamhet, då vi reser runt och föreläser om epilepsi och berättar om vårt arbete, med förhoppningen om att fler ska intressera sig för vår verksamhet och bli medlemmar eller själva bli aktiva i ungdomsarbetet.

Du kan läsa ännu mer om oss på vår egen hemsida: http://www.epilepsi.se/ung/

Bilden är från ett av ungdomssektionens uppskattade sommarläger.