Redaktionsråd

_53_img_8392.jpgFörbundsstyrelsen utser inför varje kongressperiod ett redaktionsråd som har att ge råd, idéer om innehåll och utformning av Svenska Epilepsia. Redaktionsrådet bistår också redaktören med manus och bilder.

Redaktionsrådet består av:

  • Margaretha Andersson, vice förbundsordförande, Kungälv (avliden 28 december 2018)
  • Sven Pålhagen, förbundsstyrelseledamot, neurolog, Jönköping
  • Susanne Lund, redaktör, förbundssekreterare

E-post till redaktionen: susanne.lund@epilepsi.se

Ansvarig utgivare för Svenska Epilepsia är Margaretha Andersson, förbundsordförande.