Medlemskap

Välkommen som medlem!

Alla är välkomna som medlemmar i Epilepsiförbundet. Både du som har epilepsi och du som inte har det, men som vill stödja vårt arbete och få information från oss. Du blir enklast medlem i närmaste epilepsiförening. Avgiften bestäms av varje förening. Vi vidarebefordrar din medlemsanmälan och du får ett inbetalningskort, samt uppföljning från föreningen.

Du får därefter information, råd och stöd samt inbjudningar till diverse informations/rekreationsaktiviteter.

Du kan även bli direktmedlem i förbundet och det kostar 250 kr per kalenderår. Det innebär att du stödjer vår verksamhet och får tidningen Svenska Epilepsia i brevlådan fyra gånger om året, men du äger inte rösträtt.

De flesta föreningar har familjemedlemskap. Familjemedlemskap förutsätter att man bor på samma adress. Endast en tidning sänds till varje familj vid familjemedlemskap.

Om du vill bli medlem fyller du i formuläret för medlemskap.

Om du vill bli direktmedlen sänder förbundskansliet ett inbetalningskort till den adress du uppgivit. När avgiften kommit förbundet tillhanda registreras du som medlem.

Om du vill bli medlem i närmaste epilepsiförening får du ett inbetalningskort direkt från föreningen. Avgiften skall tillställas föreningen, ej förbundet.

Frågor om medlemskap besvaras gärna av Bengt Abrahamsson (08-669 41 06) mailto:bengt.abrahamsson@epilepsi.se


Några korta, men goda skäl för att bli medlem:

  • Du får tidningen Svenska Epilepsia fyra gånger varje år
  • Du får information, råd och stöd
  • Du visar solidaritet även om du själv mår bra med din epilepsi
  • Du stödjer mer resurser till förbättrad epilepsivård
  • Du stödjer ökat antal specialister i neurologi och fler epilepsisköterskor
  • Du medverkar till ökat stöd åt ungdomar, barn och föräldrar
  • Du inbjuds till olika förenings- och förbundsarrangemang
  • Du träffar andra som vet hur det känns att leva med epilepsi

Just Ditt medlemskap betyder mer än du tror för alla dem som lever med epilepsi!

Vi behöver Dig! Du behöver oss! Anmäl dig redan nu!
Använd gärna blanketten här »