Intressepolitik

Intressepolitiskt handlingsprogram

Förbundets kongress antog i början av oktober 2010 ett intressepolitiskt handlingsprogram med förbundets principiella ståndpunkter avseende epilepsivården med utgångspunkt från patientperspektivet.

De viktigaste målgrupperna för dokumentet är vårdgivare och beslutsfattare samt övriga som i sin yrkesutövning kan påverka livskvaliteten för personer med epilepsi. Avsikten är att dokumentet skall uppdateras i en dialog mellan personer med epilepsi, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare.

Programmet kan läsas här!

En sammanfattning av programmet kan du läsa här!


Kunskapsrapport-Det-raecker-inte-med-kunskap.jpg

Det räcker inte med kunskap om epilepsi...

Epilepsivården ur ett kunskapsstyrnings- och patientperspektiv

Epilepsivårdens kunskapsstyrning, patientorientering och förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete har stått i fokus för denna rapport som publicerades senhösten 2009. Rapporten har framtagits på uppdrag av förbundet, av Ulf-Johan Olson, Utvecklingspartner i Stockholm AB med stöd av UCB Pharma AB.

Rapporten kan läsas eller laddas ned som pdf här!


Epilepsirehabiliteringens innehåll och kvalitet - nationell studie

Medlemsundersoekning.jpg

Denna rapport publicerades 2007 och är resultatet av en enkätundersökning i projektet ”Epilepsirehabiliteringens innehåll och kvalitet”, som Svenska Epilepsiförbundet genomfört med stöd av Allmänna arvsfonden. Resultatet som redovisas i rapporten utgör ett stöd för att ytterligare förbättra och utveckla epilepsivården.

Rapporten kan beställas hos förbundskansliet.