Internationell epilepsidag

Roll-up-laagupploest-Vaerldsepilepsidag.jpg

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN
12 februari

Den 12 februari 2018 finns det 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Den internationella epilepsirörelsen arrangerar då en  Världsepilepsidagen för att uppmärksamma behoven av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi.

Den andra måndagen i februari varje år genomförs International Epilepsy Day. Syftet med dagen är att gemensamt i världens alla epilepsiförbund och länder uppmärksamma epilepsi och dess konsekvenser. Dagen innebär också samordning av informations- och utbildningsinsatser för att stärka insatserna för personer med epilepsi världen runt.

Dagen är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektiv representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO och med IBE:s konsultativa status i FN:s ECOSOC, är  International  Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.

Mer information finns på www.ibe-epilepsy.org

Final-Logo.jpg

iStock_000040434720XXXLarge.jpg

EED-Logo-2.jpg