Historik

När Röingegårdens Patientförening i Hässleholm bildades den 9 februari 1950 var det efter flera års ganska intensiv skriftväxling mellan Lars-Erik Ekblom (förbundets grundare) och olika myndigheter och beslutsfattare både inom och utom Sverige.

Röingegårdens Patientförening blev emellertid till vad som senare kallades Riksföreningen för Svensk Epileptikervård, som bildades 1954 och som idag bär namnet Svenska Epilepsiförbundet.

Dock bildades redan 1891 ”Föreningen för vård av fallandesjuka sinnesslöa barn” vilket dock tycks ha varit en förening för vårdpersonal, anhöriga till barn med epilepsi m fl. Den förening som bildades 1954 ville framför allt vara en intresseorganisation bland dem som hade epilepsi och deras anhöriga. I denna anda har också arbetet fortsatt under de år som gått sedan starten.

Du kan läsa mer i Återspegling som är minnen och anteckningar som utgivits i samband med Epilepsiförbundets 40-årsjubileum 1994, sammanställda av Lars-Erik Ekblom.

50 år av förändring – är en återblick i samma anda av åren från 1994 -2004, av Lars-Erik Ekblom.

Omslag-50-aar-av-foeraendring.jpg