Guldljuspriset

Många av dem som initierar och utför insatser till nytta och glädje för personer med epilepsi blir sällan eller aldrig uppmärksammade. Mot bakgrund av detta instiftade, Svenska Epilepsiförbundet 2003 på initiativ av nyvalde förbundsordföranden Chatrine Pålsson Ahlgren, Guldljuspriset.

Priset vill uppmärksamma en eller flera personer som:

  • med ett personligt engagemang, ideellt eller yrkesmässigt,
    utfört något utöver det vanliga inom epilepsiområdet,
  • är bosatta i Sverige
  • kan tjäna som förebilder för personer med epilepsi, deras
    närstående och personer som verkar inom epilepsiområdet

Guldljusrådet

Guldljusrådet utser pristagare och består av Peter Althin, advokat, Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik, Lars Gårdfeldt, teologie doktor samt Chatrine Pålsson Ahlgren, fd ordförande i Svenska Epilepsiförbundet. Guldljusrådets beslut kan ej överklagas. Priset delas fr o m 2017 ut av Ebba Busch Thor.

Priset

Mottagaren erhåller ett diplom samt en prissumma om tretusen kronor i samband med en högtidlig lunch i riksdagshuset under hösten.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet, enskilda som föreningar, har rätt att nominera kandidater till Guldljuspriset.

Nominering senast 1 september varje år!

Nominering görs på särskild blankett som kan rekvireras från förbundskansliet (08-669 41 06).
Du kan också ladda ned blanketten här »


Ingen utdelning av Guldljuspriset 2018.


Grattis Cecilia Adelöw - 2017 års Guldljuspristagare!

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2017 har tilldelats neurolog Cecilia Adelöw

"för sina uppskattade patientmöten där bl a trygghet, tillgänglighet och delaktighet utgör grunden för ett helhetsperspektiv i epilepsibehandlingen. Cecilia är ett föredöme  för hur effektiv och inkluderande epilepsivård kan bedrivas när den är som bäst."

20171207_130956.jpg

Från vänster Chatrine Pålsson Ahlgren, initiatiavtagare till Guldljuspriset, förbundsordförande Margaretha Andersson, Cecilia Adelöw, partiledare Ebba Busch Thor samt Lars Gårdfeldt, ledamot i Guldljusrådet.

Priset delades av Ebba Busch Thor i samband med en högtidlig lunch i riksdagshuset, omgiven av ledamöter av Guldljusrådet och Epilepsiförbundets arbetsutskott och kanslipersonal.


Tidigare pristagare har varit

DSCN2232.JPG

2016 - Anita Levin
Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris tilldelades 2016  Anita Levin från Hässelholm för

“för sin genuina omtanke och lojalitet i epilepsiverksamheten och som inspirationskälla och stöd för medlemmarna”.

Utdelningen, den fjortonde i ordningen, ägde rum i riksdagshuset den 12 december i samband med en högtidlig lunch i sällskap av ledamöter av Guldljusrådet och Svenska Epilepsiförbundets arbetsutskott.

Chatrine Pålsson Ahlgren höll  ett gripande tal där Anita Levins betydelse som stöd för medlemmarna och epilepsiföreningarna i Skåne, beskrevs som en eldsjäls gränslösa engagemang som präglats av outtröttlighet och empati.

- Det är en sak att vara en eldsjäl i en punktinsats, men en helt annan när man dag efter dag, år efter år, arbetar ideellt - det är synnerligen värt att uppskatta. Vi talar mycket om fjärrvärme nu för tiden, men Anita Levin symboliserar närvärme som kan förändra det allra kallaste till varmt, menade Chatrine Pålsson Ahlgren.

2015 - Sven Pålhagen

DSCN2163.JPG

Guldljuspris 2015 tilldelades neurolog Sven Pålhagen för att "han envetet stått på patientens sida och genom idoga insatser verkat för mer resurser för en jämlik epilepsivård över hela landet".

Birgitta Dahl betonade Sven Pålhagens roll både som pionjär, veteran, läkare, opinionsbildare och organisatör. Hon framhöll pristagarens långa och betydelsefulla engagemang inom Svenska Epilepsiförbundet och också som en av grundarna av professionens vetenskapliga sammanslutning, Svenska Epilepsisällskapet, samt som dess första ordförande.

 

- Dina ledord har varit att du anser att läkaren alltid ska stå på patientens sida och att det är viktigt med en helhetssyn i mötet med patienten, sa Birgitta Dahl vid utdelningen som hölls i riksdagshuset.

 

Birgitta Dahl betonade också Sven Pålhagens intensiva och outtröttliga arbete med att försöka få till stånd nationella riktlinjer för att skapa kvalitet och jämlikhet i epilepsivården över hela landet.

 


2014 - Kee Ahnström

DSC_0014.JPG

- Guldljuspriset tilldelas Kee Ahnström för hans på en gång modiga och tålmodiga sätt att utmana de gränser i tillvaron sjukdomen sätter och samla många till konstruktiva insatser mot sjukdomen, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset.

 

Guldljusrådets motivering lyder:

"Kee Ahnström tilldelas årets Guldljuspris för sitt ovanligt modiga och sportiga engagemang för att väcka uppmärksamhet åt epilepsi, bekämpa fördomar och samla in pengar till forskning"


2013 - Lennart Persson

DSCN3647-3.JPG

-     Vi delar ut Guldljuspriset till Lennart Persson för hans lysande insatser som läkare och verksamhetschef inom epilepsivården, alltid med patienten i centrum, och för hans mångåriga verksamhet i Epilepsiföreningen i Göteborg, där han gjort stora praktiska insatser, enat stridiga viljor och varit framgångsrik kassör med goda ekonomiska resultat, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset.

"Lennart Persson har som läkare och verksamhetschef betytt oerhört mycket för epilepsisjukvårdens utveckling. Detta engagemang har han kombinerat med att under ett trettiotal år vara aktiv i Epilepsiföreningen i Göteborg och där gjort enastående insatser", löd Guldljusrådets motivering.

Pressmeddelande här!


2012 - Anna Eksell

DSCN2262.JPG

Anna Eksell har med häpnadsväckande kraft, mod, insikt och stor personlig erfarenhet av epilepsi under många år varit en utomordentligt viktig och modern förebild främst för unga med epilepsi, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av 2012 års Guldljuspris. Utdelningen ägde rum i riksdagshuset den 28 januari tillsammans med Guldljusrådet och förbundsstyrelsen.


2011 - Torbjörn Tomson
Guldljusprisutdelning_04.jpg

Neurolog Torbjörn Tomson tilldelades årets Guldljuspris för sitt omfattande och värdefulla engemang inom epilepsiområdet. Guldljusprisrådet gav följande motivering:

"Torbjörn Tomson har med sitt livslånga hängivna kliniska och vetenskapliga engagemang, såväl nationellt som internationellt, betytt utomordentligt mycket för utvecklingen inom epilepsiområdet".

Priset delades ut av fd riksdagens talman Birgitta Dahl i samband
med en lunch med förbundsstyrelsen och ledamöter från Guldljusrådet.


2010 - Gulli Johansson DSC_0020-3.JPG

”Gulli Johansson har på ett generöst och öppet sätt delat med sig av sina upplevelser av felbehandling av epilepsi. Trots sitt långvariga personliga lidande har Gulli haft kraft och mod att öppet berätta i syfte att inte fler ska drabbas”

 

 

                                                                                                                           


                      

Guldljus Priset 20092009 - Britta Blomqvist och epilepsihunden Atlas

"Epilepsihunden Atlas och matte Britta Blomqvist tilldelas 2009 års Guldljuspris för att de tillsammans visat en alternativ väg till större trygghet och säkerhet för personer med epilepsi. Genom att använda hunden i människans tjänst på detta sätt ökar möjligheten för oberoende och en god livskvalitet.”


Guldljuspriset 2008 barnmorskan Sonja Ekerstam2008 - Sonja Ekerstam, barnmorska, Värnamo

”Barnmorskan Sonja Ekerstam tilldelas 2008 års Guldljuspris för sitt stora civilkurage och sin envisa kamp för rättvisa och mot diskriminering av personer med epilepsi”


Guldljuspriset-2007-Gerd-Ekstedt.jpg2007 - Gerd Ekstedt, epilepsisköterska, Göteborg

”Gerd Ekstedt har i sin mångåriga och engagerade kamp ingjutit levnadsmod och hopp till personer med epilepsi och varit en stor inspirationskälla för såväl sjukvårdspersonal samt föreningsfunktionärer”


Bild-Guldljuspriset-2006-JoAnne-Dahl-Tobias-Lundgren.jpg2006 - JoAnne Dahl, professor i psykologi och Tobias Lundgren, leg psykolog, Uppsala

”JoAnne Dahl och Tobias Lundgren belönas med Guldljuspriset 2006 för att de genom ett stort och personligt engagemang och övertygelse vidareutvecklat en beteendevetenskaplig metod för att ge ökad livskvalitet hos personer med epilepsi”


Guldljuspriset2005-larserikekblom.jpg2005 - Lars-Erik Ekblom, förbundets grundare, Lund

”Lars-Erik Ekblom tilldelas 2004 års Guldljuspris för sitt livslånga, outtröttliga och hängivna ideella engagemang för personer med epilepsi samt för sina pionjärinsatser som en av grundarna av den svenska epilepsirörelsen och Svenska Epilepsiförbundet”


guldljuspriset2004-Sara-Forsberg.jpg2004 - Sara Forsberg, student, Stockholm

”Sara Forsberg tilldelas Guldljuspriset 2004 för att hon under svåra omständigheter och med många oegennyttiga uppoffringar under sin uppväxt på ett enastående sätt stött och hjälpt sin mor som har epilepsi”


2003 - Lars Lund, neurolog, Stockholm, Christina Andersson och Lena Pettersson, epilepsisjuksköterskor, Jönköping

”Lars Lund belönas med Guldljuspriset 2003 för hans många värdefulla initiativ och insatser inom epilepsiområdet under ett stort antal år, både som behandlande läkare med stort intresse för epilepsi och som tidigare vice ordförande i Epilepsiförbundet. Lars Lunds insatser för personer med epilepsi har präglats av en extra ordinär vidsynthet, stor empati och helhetssyn”

guldljuspriset2003.jpg”Christina Andersson och Lena Pettersson belönas med Guldljuspriset 2003 för deras outtröttliga stöd till barn och ungdomar med epilepsi samt deras föräldrar och anhöriga. Deras insatser har präglats av stor entusiasm, glädje och idérikedom samt har haft stor betydelse för samarbetet med epilepsiföreningen i Jönköpings län”