Förbundskongress

_07_dsc_3974_fixad.jpgNästa ordinarie förbundskongress äger rum på Scandic Crown Hotel i Göteborg den 18-20 oktober 2019.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud frånföreningarna.Du kan aktivera dig i en epilepsiförening och påverka förbundets utveckling t ex genom att skriva motioner. Motioner skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 mars. Motion av enskild medlem skall inges till föreningens styrelse som har att tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt motion skall, om medlem så begär, föreläggas kongressen. Nomineringar till val skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 april. Nomineringsblanketter har tillställts föreningsordföranden.

Välkommen som medlem!