Här kan du hitta din epilepsiförening

Grunden i Epilepsiförbundet är den enskilde medlemmen. Epilepsiföreningen är till för medlemmarna. Varje epilepsiförening har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet. Flera lokalföreningar i samma län är medlemmar i en länsförening. Det finns 40 lokal-, läns och regionföreningar i landet. Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal. I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Nedan kan du hitta kontaktuppgifter till din förening.

Epilepsiföreningen i Uppsala län

Kungsgatan 64
753 18 Uppsala

Ordförande
Eva Karin Carlson
Mobil 070-537 43 64
Epost: avenirak@hotmail.com

Välkommen till Epilepsiföreningen i Uppsala!

Vi finns för dig som har epilepsi i Uppsala. Vi verkar också för att anhöriga till personer med epilepsi uppmärksammas, eftersom hela familjen blir berörd när någon får epilepsi. Uppsalaföreningen arbetar med områden som rör personer med epilepsi ur lite olika aspekter.

Vi försöker att synas genom att t ex lägga ut informationsmaterial på apotek, neuromottagningen och genom att placera vår utställningsskärm där människor finns. Vi försöker också att tala om epilepsi i olika sammanhang, t ex vid den europeiska epilepsidagen som äger rum den andra måndagen i februari varje år.

Vi är också öppna för att informera i skolor och på andra ställen där personer med epilepsi kan finnas. Vi tror att ju mer öppenhet och saklig information som finns om epilepsi - desto lättare blir livet för personer som ibland får epileptiska anfall. I föreningen kan medlemmarna mötas för att också diskutera egna erfarenheter, få stöd och tips.

Vi har en styrelse med ideellt arbetande och vi försöker att också uppmärksamma epilepsivårdens utveckling och andra frågor som rör livskvaliteten för personer med epilepsi.

Styrelsen