Här kan du hitta din epilepsiförening

Grunden i Epilepsiförbundet är den enskilde medlemmen. Epilepsiföreningen är till för medlemmarna. Varje epilepsiförening har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet. Flera lokalföreningar i samma län är medlemmar i en länsförening. Det finns 40 lokal-, läns och regionföreningar i landet. Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal. I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Nedan kan du hitta kontaktuppgifter till din förening.

Välkommen till Epilepsiföreningen i Sundsvall!

Så roligt att just du tittar in i vår förening! Vi finns till för dem som har epilepsi i Västernorrland – och det är ganska många, närmare bestämt drygt 1600 personer, lite färre i Sundsvall förstås, men tillräckligt många för att vi behöver varandra. Det är så många fler som blir berörda när en person får epilepsi. Den närmaste familjen med föräldrar och syskon, andra anhöriga och arbetskamrater, skolkamrater och grannar. Så vi har en hel del att arbeta med för att informera om epilepsins konsekvenser och att stödja.

Vi har regelbundna träffar där vi samtalar om epilepsi, vi gör roliga saker tillsammans, t ex bowlar om man är på det humöret. Det viktiga för oss är att hitta sätt att hantera epilepsin i vardagen och då är det angeläget att erbjuda trygga och spännande aktiviteter.

En annan viktig del i vår verksamhet är att informera om epilepsi och det gör vi ofta och på olika sätt. Ibland på gator och torg, ibland genom att synas på lasarettet i Sundsvall eller genom att arrangera andra informationsaktiviteter med föreläsningar och utställningar.

Ett bra sätt att bearbeta sin förändrade tillvaro är att träffa andra i samma livssituation och ta del av varandras erfarenheter.

Kontakta oss gärna:

Föreningens epostadress: epilepsiforeningen.svall@gmail.com

Örjan Wiklund, ordförande

mailto:orjan_61@live.se

Mobil: 070-529 78 47