Här kan du hitta din epilepsiförening

Grunden i Epilepsiförbundet är den enskilde medlemmen. Epilepsiföreningen är till för medlemmarna. Varje epilepsiförening har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet. Flera lokalföreningar i samma län är medlemmar i en länsförening. Det finns 40 lokal-, läns och regionföreningar i landet. Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal. I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Nedan kan du hitta kontaktuppgifter till din förening.

Välkommen till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Besök vår egen hemsida, www.epistockholm.nu där vi berättar om vår omfattande verksamhet för personer med epilepsi och deras anhöriga.

Kansli: S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm

Telefon: 08 – 650 81 50
Epost: epistockholm@telia.com

Berit Magaard, ordförande
Mobil: 070-990 24 66
E-post: berit.magaard@gmail.com

Ragnar Helin, ordförande
Mobil: 0736-12 16 50
E-post: ragnar.helin@gmail.com