Det här vill vi

Vi vill att alla personer med epilepsi ska ha en så god livskvalitet som möjligt. Vi vill att föräldrar och anhöriga skall omfattas av detta också. Vi vill att människor ska ha en god anfallskontroll med så få läkemedelsbiverkningar som möjligt.

Vi vill att personer med epilepsi ska ha en god skolgång med vid behov tillgång till adekvata stödresurser, ett utvecklande arbetsliv utan diskriminering, god fritid och ett gott familjeliv, d v s det som alla människor önskar sig av livet. Vi tror att ökad kunskap motverkar fördomar och att mer resurser till epilepsivården ger en bättre vård. Vi tror också att samverkan ger optimala effekter inom epilepsirehabiliteringen.

Oavsett var i landet man bor, oavsett ekonomiska förutsättningar, social bakgrund, kön och ålder ska personer med epilepsi ha rätt till en allomfattande epilepsivård. I Epilepsiförbundets intressepolitiska handlingsprogram finns mer information om vår syn på det mångfacetterade epilepsiområdet och konsekvenserna av epilepsi.

iStock_000008107606_Medium.jpg