Här kan du hitta din epilepsiförening

Grunden i Epilepsiförbundet är den enskilde medlemmen. Epilepsiföreningen är till för medlemmarna. Varje epilepsiförening har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet. Flera lokalföreningar i samma län är medlemmar i en länsförening. Det finns 40 lokal-, läns och regionföreningar i landet. Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal. I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Nedan kan du hitta kontaktuppgifter till din förening.

Blekinge läns Epilepsiförening

Ordförande: Åke Pettersson
Telefon: 0455-824 07

Kontaktpersoner
Berndt Ohlin, 070-296 86 89
Ingela Ohlin, 073-817 09 84

Epost: blekinge.epilepsiforening@gmail.com


Välkommen till Sveriges Trädgård och

BLEKINGE LÄNS EPILEPSIFÖRENINGAR

Lokalföreningar finns i Karlskrona och Ronneby samt i Västra Blekinge och som har närkontakten med medlemmarna i form av mindre träffar. Oftast bjuds övriga lokalföreningar in eftersom avstånden inte är så stora och vi tror på att ”ju fler man är tillsammans..."

 

Länsföreningen har en sammanhållande verksamhet i form av större arrangemang som t ex det årliga rehabiliteringslägret GRÄNSTRÄFFEN på Valjeviken, där deltagare från både Skåne och Blekinge möts i trevlig gemenskap blandad med aktuell information om epilepsi, hälsotips m m.

 

Vill du få information till Ditt dagis, Din skola, Din arbetsplats eller till en förening? I samråd med Dig skäddarsyr vi ett lämpligt informationsmaterial och vi ställer även personligen upp över hela länet!

Hör av Dig till våra kontaktpersoner ovan eller via e-post:

blekinge.epilepsiforening@gmail.com