Här kan du hitta din epilepsiförening

Grunden i Epilepsiförbundet är den enskilde medlemmen. Epilepsiföreningen är till för medlemmarna. Varje epilepsiförening har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet. Flera lokalföreningar i samma län är medlemmar i en länsförening. Det finns 40 lokal-, läns och regionföreningar i landet. Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal. I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Nedan kan du hitta kontaktuppgifter till din förening.

Blekinge läns Epilepsiförening

Ordförande: Maria Svensson
Mobil : 070-314 11 08
E-post: svanteomax@gmail.com

Kontaktperson: Maria Svensson, se ovan
Epost: blekinge.epilepsiforening@gmail.com


Välkommen till Sveriges Trädgård och

BLEKINGE LÄNS EPILEPSIFÖRENINGAR

Vår verksamhet består av:

Lokalföreningar i Karlskrona och Ronneby kommun samt i Västra Blekinge som har närkontakten med medlemmarna i form av mindre träffar. Många gånger bjuds övriga lokalföreningar in eftersom avstånden inte är så stora. Vi tror på att ”ju fler man är tillsammans..."

Länsföreningen som har en sammanhållande verksamhet i form av större arrangemang som t ex det årliga rehabiliteringslägret GRÄNSTRÄFFEN där deltagare från både Skåne och Blekinge möts för trevlig gemenskap blandad med information om epilepsi, hälsotips m m.

Vill du ha ut information på till exempel dagis, skola, arbetsplats eller i en förening? I samråd med dig skäddarsyr vi lämpligt informationsmaterial och ställer upp över hela länet!

Kontakta oss via e-post: blekinge.epilepsiforening@gmail.com